امروزه بخش عظیمی از زندگی بشر را ارتباطات تشکیل می دهید که مهم ترین بخش آن را می توان مخابرات و تجهیزات آن نام برد ، مخابرات در برقراری ارتباطات امروزی نقش پر رنگی را داشته است ، برای برقراری ارتباط لازم است تجهیزاتی در نظر گرفته شود که مهم ترین بخش آن را سیم و کابل های مخابراتی تشکیل می دهید ، تنوع در سیم و کابل های مخابراتی بسیار زیاد می باشد که به شرح ذیل می باشد .

سیم و کابل مخابراتی

سیم کابل های مخابراتی در دو دسته بندی قرار دارد که عبارتند از : 1 - سیم و کابل با مغز مسی 2- سیم و کابل با مغز نوری از این نوع سیم و کابل های به صورت هوایی و زمینی استفاده می شود .

کابل های مخابراتی با مغز نوری

 1- کابل نوری ژله فیلد خاکی

این نوع کابل ها به صورت مستقیم داخل خاک دفن شده و برای مسافت های زیاد بین شهری استفاده می شود .

2 - کابل نوری ژله فیلد کانالی 

کابل های نوری کانالی عموما در جاهایی استفاده می شود که در معرض حیوانات جونده قرار داشته و یا شرایط جوی مناسب نبوده و امکان دارد با وارد شدن صدمه به کابل شود در ان صورت ز کابل های نوری کانالی استفاده می شود .

3 - کابل مهار دار هوایی

از این نوع کابل نوری برای مناطق روستایی برای ارتباط با مرکز استفاده می شود .

کابل های هوایی با مغز مسی

1 - کابل ژله فیلد خاکی

این نوع کابل مخابراتی را کابل مشترکین نیز می گویند که برای دفن مستقیم در محیط باز استفاده می شود قطر هادی این نوع کابل 0.4 و 0.6 می باشد ، کاربرد این نوع کابل له طور عموم برای محیط های بیرونی و محیط های که جانوران جونده دارد استفاده می شود که ساختار آن به این ترتیب : هادی مسی کابل ژله فیلد خاکی ، عایق هادی مسی ، ژله گرم ، نوار پلی استر ، نوار آلومینیوم ، روکش داخلی ، آرمورد و روکش خارجی می باشد . 

2- کابل ژله فیلد کانالی

این نوع کابل را که کابل مشترکین یاد نموده و به طور عموم برای ارتباط بین مراکز و کافور بکار برده می شود و مناسب برای نصب در کانال ها است که ترتیب آن بدین صورت : هادی کابل ، عیق ، ژله ، نوار پل استر ، نوار آلومینیوم و روکش می باشد .

3 - کابل ایرکور کانالی

از این نوع کابل مخابراتی برای ارتباط بین مراکز مخابراتی استفاده می شود و دارای استاندارد IEC  ، TCL  می باشد .

4 - کابل هوایی مهار دار

این نوع کابل های مخابراتی در شبکه های روستایی و محلی استفاده شده که برای نصب بروی تیره های نگهدارنده بکار می رود به یاد داشته باشید در این نوع کابل 7 رشته فولادی گالوانیزه به هم تابیده شده بکار رفته است .

5- کابل هوایی ساده

کابل های هوایی ساده که برای نصب هوایی استفاده شده و کاربرد آن برای ارتباط بین شبکه های شهر و روستایی در مناطق کوهستانی می باشد و همین طور برای استفاده های عمومی مخابرات از این نوع کابل استفاده می شود .

6 - دوبل هوایی مهار دار

یکی از کاربردی ترین سیم کابل های مخابراتی امین کابل دوبل هوایی مهار دار می باشد که متشکل از : یک رشته سیم مفتولی و دو رشته سیم مسی که یک مشترک را یک پست اتصال می دهد .

سیم و کابل مخابراتی امین 

کابل های هوایی مخابراتی

ساختار کابل های هوایی به گونه ای است که روکش آن مستحکم بوده و از انعطاف پذیری بالایی برخوردار نمی باشد و در برابر نور خوشید بارندگی دمایی متغییر هوا می تواند پایداری خود را حفظ نماید .

کابل های زمینی مخابراتی

ساختار کابل های زمینی نظر به کابل های هوایی متفاوت بوده و دارای رنگ طوسی می باشد این کابل ها از انعطاف پذیری بالایی برخوردار می باشد و درمحیط های داخلی ساختمان بکار میرود .