آدرس: مشهد - خیابان سنایی - نبش سنایی 12 -

ساختمان گل نرگس (عج) - پلاک 121 - طبقه اول

(مراجعه با هماهنگی قبلی)                            

  ایمیل: info@taminelectric.com                  

سفارش خاص

فرمت های مجاز : (jpg,png,jpeg,rar,zip,pdf,doc,docx,txt,webp)